12.7.2019

Aktualizovány narozené vrhy za měsíce květen a červen.

26.6.2019

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY - na stránkách se intenzivně pracuje, informace jsou postupně přidávány.

 

20.4.2019


 
Tvorba stranek pro chovatele